Submenu

Kuyperstraatlocatie

Nienke Klomp 25-09-2021
223 keer bekeken

ln de gebiedsvisie voor de Atlantische Buurt is rekening gehouden met de komst van 26 sociale huurappartementen aan de Kuyperstraat. Hierover organiseerden we in september 2021 een inloopbijeenkomst.

ln de gebiedsvisie voor de Atlantische Buurt is rekening gehouden met de komst van 26 sociale huurappartementen aan de Kuyperstraat. In de visie is aangegeven dat het complex zo goed mogelijk moet aansluiten op de omliggende bebouwing en een ‘menselijke maat’ is belangrijk: het gebouw moet niet te massaal aanvoelen. Daarom komt het gebouw in de zuidwesthoek van het perceel; in lijn met de bestaande woningen. Ook het behoud van bestaande bomen is belangrijk, net als de realisatie van voldoende parkeerplaatsen.

Op 21 september 2021 was er een inloopbijeenkomst speciaal over de Kuyperstraat. Bezoekers konden hun mening geven over vijf verschillende ontwerpvarianten, die allemaal passen binnen de kaders van de gebiedsvisie. De meningen liepen uiteen. Een deel van de bezoekers ziet graag een laag complex dat past bij het dorpse karakter van de buurt, maar waarbij er minder groen overblijft. En een deel van de bezoekers heeft liever een hoger gebouw, zodat er meer ruimte is voor groen.

Van de vijf verschillende ontwerpvarianten is de variant gekozen waarbij het bouwvolume is
 'getrapt'. Het volume loopt af van 5 bouwlagen in de zuidwesthoek, naar 4 en 3 bouwlagen naar het oosten. Het totale volume is daarmee 'gefragmenteerd' (niet één grote massa), en past zo wat maat en schaal betreft in de omgeving. Het is op deze wijze een bescheiden gebouw. Verder worden in het voorstel de nieuwe parkeerplaatsen ingepast in de omgeving, waar mogelijk met groen, hagen en/of nieuwe bomen. De bestaande bomen worden behouden.

Om het appartementencomplex te kunnen bouwen, is een bestemmingsplan nodig. ln de lokale krant leest u waar en wanneer het ontwerp bestemmingsplan is in te zien, en hoe u via een zienswijze uw mening kunt geven. We delen deze informatie ook op deze website. Als u zich via deze website inschrijft voor de online nieuwsbrief, krijgt u een bericht als de terinzagelegging start.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen