Submenu

Nieuwsbrief projectgebied Atlantische Buurt - oktober 2022

Nienke Klomp 04-10-2022
154 keer bekeken

Meerdere malen per jaar wordt er per post een nieuwsbrief verstuurd naar alle bewoners in het projectgebied van de Atlantische Buurt. Het laatste verstuurde bericht leest u hier.

Opbrengst van de bijeenkomsten

Gemeente Stichtse Vecht en woningbouwvereniging Portaal werken samen aan een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor het projectgebied Atlantische Buurt in de Staatsliedenbuurt in Maarssen. Buurtbewoners worden bij de ontwikkeling van dit plan betrokken. Voor de zomer waren verschillende bijeenkomsten met buurtbewoners. In dit wijkbericht vertellen wij u wat daar besproken is en hoe we verdergaan met de planvorming.

Terugblik bijeenkomst mei 2022

In mei was er een informatiebijeenkomst in Het Trefpunt. Daarbij waren ongeveer 60 mensen aanwezig. We hebben hen voorlopige plannen laten zien voor de inrichting van het projectgebied. Daarna konden de aanwezigen laten weten wat hun ideeën waren over:

  • mobiliteit & parkeren;
  • de inrichting van de openbare ruimte & de locatie van speelplekken;
  • de hoeveelheid bebouwing.

Het is de bedoeling dat er een stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) wordt gemaakt waarin wordt vastgelegd hoeveel woningen er worden gebouwd en wat voor typen woningen dat dan zijn. De meningen van de buurt zijn hiervoor erg belangrijk.

Woningen

Portaal wil de 3 grijze flats en de beneden/boven-woningen slopen en er nieuwe appartementen voor terugbouwen. En ook de speelplekken en de openbare ruimte verbeteren. In totaal zouden er 150 tot 220 extra woningen bijkomen. Dit zouden niet alleen sociale huurwoningen zijn, maar ook woningen met middenhuur en koopwoningen. Een mooie bijdrage aan het verminderen van de woningcrisis. Hoeveel extra woningen er worden gebouwd, hangt af van wat acceptabele bouwhoogtes zijn (wat past er in de buurt), hoeveel parkeerplekken nodig zijn en wat er nodig is om het project financieel haalbaar te maken.

Terugblik werksessies juni 2022

In juni vonden 3 werksessies plaats waarin we samen met de aanwezige buurtbewoners doorpraatten over bouwhoogtes, mobiliteit, openbare ruimte, speelplekken en maatschappelijke voorzieningen. De avonden zijn goed bezocht en leidden tot een verdieping op de informatie die is opgehaald tijdens eerdere bijeenkomsten. Deze informatie gebruiken we in het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE).

Projectwebsite

Op www.atlantischebuurt.nl kon ook online worden gereageerd op de plannen. Die reacties kwamen erg overeen met de informatie die tijdens de werksessies is opgehaald. 

Alle informatie die is opgehaald tijdens de bijeenkomsten is terug te vinden op www.atlantischebuurt.nl. Onder ‘Downloads’ vindt u de presentatie die gegeven is in mei, aangevuld met de meningen van de aanwezigen. Ook de informatie die opgehaald is in juni staat daar. Bij ‘Denk mee’ kunt u de online reacties nalezen.

Presentatie Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Adviesbureau Kickstad is nu bezig om alle verzamelde informatie en opmerkingen te verwerken in het stedenbouwkundig programma van eisen stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE).

Eind 2022 willen we opnieuw een bewonersbijeenkomst organiseren om dit stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) aan u te presenteren. Natuurlijk horen we dan graag uw mening, zodat wij uw feedback nog kunnen verwerken. Voor de volgende bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen