Submenu

Mobiliteit en parkeren

02-05-2022
209 keer bekeken 4 reacties

Het bouwen van extra woningen heeft invloed op de parkeersituatie.

We vroegen u om uw reactie op het verkeer en het parkeren in de buurt. Tot eind juni 2022 was u in de gelegenheid om uw reactie te plaatsen over dit onderwerp. Dit is nu niet meer mogelijk. Op dit moment zijn alle reacties verzameld en gebruikt om het stedenbouwkundig programma van eisen definitief te maken. Via deze link leest u terug wat er met de reacties gedaan is.

Afbeeldingen

IWO

31-05-22 om 19:22

De parkeerdruk is al hoog in de buurt, dus dat er meer plekken  moeten komen lijkt mij logisch. Dit mag echter niet ten koste gaan  van de leefbaarheid in de wijk!

Op de straten genoemd bij de foto's 1 en 4 is parkeren aan beide kanten van de straat alleen maar mogelijk als die straten éénrichtingsverkeer krijgen. Dat zou overigens  voor de hele  buurt een verbetering zijn, inclusief de Kennedylaan!

Het groen bij de beneden-bovenwoningen opofferen aan parkeerplaatsen vind ik echt de limit. Wat een goede oplossing zou zijn is om onder  deze hoven parkeergarages te maken. Ik denk dat veel bewoners bereid zijn om een maandelijks bedrag te betalen voor het gebruik van zo'n garage. Interessant om dat te onderzoeken!                                    Met een garage kan het groen behouden blijven en dat is hard nodig in een dichtbevolkte wijk, waar alles versteend en 'verblikt' (auto's) dreigt te raken.

G.C. W.

02-06-22 om 13:38

Kunnen de parkeervakken 1,5m kleiner? Ruim pakeren is heel fijn, maar het kost een hoop ruimte.

Karen

13-06-22 om 21:56

Parkeren en mobiliteit zijn een heikel punt in deze dichtbevolkte wijk. Uitgaande van de geldende parkeernormen, zou je bij de toename van woningen en parkeren op maaiveld, nauwelijks groene ruimte overhouden. 

In de gebiedsvisie is uitgegaan van een speellint en een groene as door de wijk. In deze dichtbevolkte wijk is groene buitenruimte van groot belang. Zowel voor de bewoners in de hoogbouw die zelf weinig buitenruimte hebben, de bestaande bewoners als je kijkt naar leefbaarheid, en voor de kimaatbestendigheid (hittestress, waterafvoer). Daarnaast stimuleert een groene buitenruimte om daar te wandelen of andersizns te bewegen hetgeen goed is voor sociale cohesie en gezondheid.

Groene buitenruimte en voldoende parkeergelegenheid lijken op gespannen voet met elkaar te staan. Uiteraard kun je ondergronds parkeren bij nieuwbouw aanleggen maar dat is kostbaar. Als de betaalbaarheid van de plannen een te grote belemmering is voor ondergronds parkeren, laat dit dan niet ten koste gaan van voldoende, aantrekkelijke groene buitenruimte, noch het parkeerprobleem vergroten. Zorg ervoor dat woningbouw, daarbij passende parkeergelegenheid en groene ruimte met elkaar in evenwicht zijn (en met eventuele voorzieningen - die de druk op de ruimte verder vergroten). Dat betekent op korte termijn wellicht dat er minder woningbouw mogelijk is op deze locatie. Maar het betekent wel een duurzamer woongebied met minder problematiek op het gebied van klimaatoverlast, burenoverlast, veiligheid, zwerfvuil enzovoort - allemaal zaken die op termijn ook een aanzienlijke kostenpost voor de gemeente en corporatie met zich meebrengen).

Daarnaast ben ik het met IWO eens dat éénrichtingverkeer in de buurt aanzienlijk kan helpen om voor een goede doorstroming te zorgen. Belangrijk is daarbij wel dat niet alleen de mobiliteit in de buurt zelf wordt bekeken maar ook de aansluiting op de hoofdwegenstructuur. Hoeveel ruimte / capaciteit is er nog op de hoofdwegenstructuur? Zorg dat je daar niet overheen gaat, want de problematiek die daarmee gepaard gaat, vraagt om kostbare en ingrijpende oplossingen. 

marianne

15-06-22 om 12:32

1. Noordzijde flats: wanneer daar nieuwbouw komt zonder garages kunnen daar parkeerhavens worden aangelegd.

2. De groene hoven bij de BB-woningen zijn nutteloos zoals ze nu zijn. Die moeten gebruiksvriendelijk worden. Als daar nieuwbouw komt lijkt het logisch een stukje te gebruiken voor parkeren en de rest voor groen.

3. De Europalaan is een mooie groene strook die we niet moeten verstenen.

4. De zuidkant van de Kuyperstraat is een parkeerdrama! Dit zal alleen maar erger worden door de geplande nieuwbouw van de 26 appartementen. De brede groenstrook die er nu ligt (met bomenrij) zou groen moeten blijven. Aan de oostzijde van deze nieuwbouw kan wellicht parkeerruimte worden gecreëerd, alhoewel daar zeker aandacht moet worden besteed aan noodzakelijk groen.

5. Achter de nieuw te bouwen flats ligt in de Kuyperstraat een speelterrein dat in de huidige situatie nauwelijks voor spelen benut wordt. Daarnaast ligt een parkeerterrein dat ook weinig bezet is. Hier liggen mogelijkheden voor parkeren, maar er moet een goede combinatie zijn van steen en groen. Het is naar mijn mening de enige mogelijkheid om de Kuyperstraat niet totaal te verstenen. Kijk naar de appartementen in de Schaepmanstraat waar een mooi groen veld omheen ligt.

Cookie-instellingen