Submenu

Schets F

22-04-2024
222 keer bekeken 14 reacties

Lees hier meer over Schets F en reageer! Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van deze schets? Reageren kan van 13 mei tot en met 2 juni 2024.

Introductie
In september 2023 hebben we voor de herontwikkeling van C. Krammlaan 2-10 een aantal schetsen aan de buurt getoond, waarna we in januari 2024 één specifieke schets met de buurt hebben besproken. De ontwikkelaar is vervolgens verder gaan schetsen aan mogelijkheden voor de toekomst van deze plek en om te onderzoeken of de kantoorruimte op andere manieren verdeeld kan worden over het gebouw. Deze vraag komt voort uit het participatieproces, waarin mensen twijfelden over de sociale veiligheid in de avond bij het hoogte-accent met vier verdiepingen kantoren.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in drie nieuwe schetsen. Met de peiling op deze projectwebsite leggen we de reeds besproken schets én drie nieuwe schetsen aan u voor. We zijn benieuwd wat u voor- en nadelen van iedere schets vindt. Wij gebruiken uw reactie bij het opstellen van de bouwenvelop. Wij vragen u dus niet een stem uit te brengen op één schets, maar om juist feedback te geven op iedere variant. Mogelijk leidt dit tot een combinatie van goede dingen uit de verschillende schetsen. We streven ernaar om de bouwenvelop nog voor de zomer met u te delen. U kunt reageren van 13 mei tot en met 2 juni.

Belangrijkste aandachtspunten in Schets F:

Onderwerp

Beschrijving van de situatie in deze schets

Aantal bouwlagen en uiterlijk bebouwing

Het hoogteaccent bestaat uit negen bouwlagen, waar getrapt naartoe gewerkt wordt vanaf drie bouwlagen bij de Mr Tripkade.

Aantal vierkante meters kantoorruimte (BVO)

Ca. 1580m2

Verdeling van de kantoren over de gebouwen

Kantoren bevinden zich in het hoogteaccent, aan de Krammlaan en aan de spoorzijde. De onderste verdiepingen worden gevuld met kantoorruimtes.

Type woningen

Sociale huurwoningen, woningen uit het segment middenhuur en betaalbare koop en appartementen in de vrije sector

Woonprogramma

Voldoet niet aan de eisen van de gemeente. Het percentage sociale huurwoningen ligt lager dan gewenst, maar wordt gecompenseerd door extra woningen in het segment middenhuur/goedkope koop. Hiermee is toch nog 85% van de woningen betaalbaar. Er is een optie om enkele woningen in het hoogteaccent te wijzigen in sociale huur.

Sociale veiligheid

Door de kantoorruitmes op de laagste verdiepingen zijn er in de avonduren weinig ogen op straat, zowel aan de kant van de Krammlaan als aan de spoorzijde. Wel is het aantal verdiepingen kantoorruimtes in het hoogteaccent minder, waardoor de appartementen in het hoogteaccent beter oog op de straat hebben.

 

Afbeeldingen

Waarderen

Registreren

MJ

13-05-24 om 13:09

Dit ontwerp vind ik overweldigend. Het is erg aanwezig in de omgeving (zicht vanaf mr tripkade). De kantoren op de onderste lagen zorgen voor afstand tussen bewoners en straat, waardoor mensen zich misschien minder betrokken voelen bij de omgeving.

DRB

14-05-24 om 8:43

Ik vind dit ontwerp het architectonisch het mooist. Maar qua indeling niet wenselijk. Liever meer woningen op de begane grond aan de Krammlaan en kantoren clusteren in de toren. 

FtK

14-05-24 om 11:58

Dit ontwerp ziet er architectonisch iets fraaier uit ende toren oogt iets lager. Maar waarschijnlijk is het zicht vanaf de Mr. Tripkade toch wel een erg massief geheel. Bij voorkeur (stads-)woningen op de beganegrond (straatniveau), zeker aan de Krammlaan. De kantoren bij voorkeur concentreren in de toren, maar wellicht ook de onderste bouwlagen van de toren voor bewoning aanwenden.

In alle schetsen blijft het realiseren van voldoende parkeergelegenheid (bij voorkeur op eigen terrein) een zorg- en aandachtspunt!

Direct omwonende

14-05-24 om 13:59

Geen ogen op de begane grond is qua sociale veiligheid niet wenselijk. Dit is de schets met de minste hoogte (alsnog veel te hoog aangezien huidige pand 3 hoog is). Deze schets aanpassen met woningen op de begane grond onder de rode en gele woningen. 

Anoniem

21-05-24 om 12:12

Geleidelijke opbouw mooi, maar geheel is enorm massief. Waarom uberhaupt kantoorruimte? Overal leegstand van kantoren en veel woningnood.

drs.F.C. Valk

27-05-24 om 13:04

De vier schetsen  ( C,D,E en F) verschillen m.i. niet veel van elkaar.
Persoonlijk zou ik de voorkeur aan schets F geven, omdat het hoogste deel tot 9 etages gaat,
 ( i.p.v. 10 ).
Ik vind de bebouwing veel te hoog en te massaal. Ook de aard van de bebouwing past m.i. niet bij de “jaren-’30 wijk” die Tuindorp is.

Verder wil ik uw aandacht vragen voor de “Eventuele looproute” die op de “Uitgangspuntenkaart”
staat.
Op de kaart eindigt dit pad bij de grens met mijn tuin. Het achterste deel daarvan wordt door de gemeente nu al ruim 30 jaar verhuurd aan ondergetekende, drs. F.C. Valk , ( Mr. Tripkade 55).
   Het gebied is destijds in overleg met de gemeente, ( op eigen kosten van de huurder ), ingericht
en al die tijd door mij ( met veel genoegen )verzorgd en onderhouden.
Voor de gemeente zijn er totaal geen kosten: het onderhoud geschiedt door de bewoners zelf!

Inmiddels maakt het gebied deel uit van de “ecologische hoofdstructuur” in de stad.
Een reden te meer om er zorgvuldig mee om te gaan!...
Het gebied is inmiddels rust- en fourageringsgebied voor tal van diersoorten geworden.
Van de zomer telde ik een kleine dertig vogelsoorten. Daarnaast komen er ook egels, mollen,
bosmuizen, padden, ed. voor.

Een wandelpad door dit gebied betekent voor ons het verlies van het mooiste deel van onze tuin!
Die “eventuele  looproute” heeft bovendien geen enkele meerwaarde: het brengt alleen maar negatieve effecten met zich mee.
De gemeente vermeldt zelf op de projectpagina: “De Gemeente heeft de ambitie te verdichten en te vergroenen.” De aanleg  een looproute is hiermee in strijd: er verdwijnt groen en de druk op het gebied neemt toe!
De bewoners van Mr. Tripkade 43 t/m 55 hebben daarom ook een bezwaarschrift, met de handtekeningen van ons allen, naar de gemeente gestuurd.
    Volgens ons zal zo’n pad alleen maar negatieve effecten hebben, zoals:
       - de verlichting van het pad zorgt er voor dat het ’s nachts niet meer gebruikt kan worden als  
         rustgebied.  
       - openstelling zorgt voor verstoring van de rust in het gebied en vervuiling.
       - verder vrezen wij dat het gebied naast het pad ook weer een plaats wordt waar allerlei
         ongewenste en criminele activiteiten, ( ongezien ) plaats kunnen vinden.
       - bovendien is het pad totaal overbodig: via de Mr. Tripkade is er een goede verbinding met
          station Overvecht.

De bewoners van de Mr. Tripkade 43 t/m 55 verzoeken u daarom hierbij, nogmaals nadrukkelijk dit gebied met rust te laten en de situatie te behouden, zoals deze nu met de bewoners van Mr. Tripkade 55 geregeld is.
                             Hoogachtend,  
                              drs. F.C. Valk
                             Mr. Tripkade 55
                             3571 SW Utrecht

                              mail: fcvalk@outlook.com
                               tel.: 030-2719358
                                       06-51027665

Anoniem

27-05-24 om 13:32

nosad

Veel te massief en oogt erg druk

JP

31-05-24 om 23:04

Nog steeds hoogte ongewenst. Door 2 lagen kantoren en bouwhoogte 10 lagen, wordt dit extra hoog, omdat hoogte bij kantoren 4 m moet zijn ipv 3m bij woningen.

Er is geen enkele duidelijkheid over parkeren.

Groencompensatie onvoldoende (en overgeheveld naar oneigenlijke locaties).

Niet goed naar de buurt geluisterd.

Schijnparticipatie. Laagste op de ladder, alleen informeren.

EL

02-06-24 om 8:53

Dit ontwerp oogt heel kolossaal, terwijl ik ook kan indenken dat dit een speels effect kan hebben. Als er groen wordt verwerkt in het ontwerp, kan dat wel mooi zijn denk ik. Kantoren over de volledige eerste woonlagen vind ik niet geschikt ivm sociale veiligheid

Direct omwonende

02-06-24 om 14:45

Het hele gebouw is veel te groot en veel te hoog voor de omgeving. De bebouwing aan de kant van de Tripkade is te hoog. In essentie zou het aan de uiteinden van zo goed als geen zicht op de huidige bebouwing naar meer dan 3 verdiepingen gaan (ook hier is weer een kantoorlaag, die extra hoogte toevoegt). Doordat het ontwerp snel omhoog loopt zal het zicht op de bomenrij aan het spoor nog steeds praktisch verdwijnen. Dit ontwerp oogt iets minder onvriendelijk dan schets C en D, door de lagere afloop en lagere toren, maar massiever dan E. Verticaal groen ontbreekt/is niet zichtbaar. Met de nog steeds hoge toren van 9 verdiepingen en hogere andere delen, zal dit ontwerp nog steeds het zicht en zonlicht ernstig blokkeren, misschien nog wel meer en/of langer dan de andere ontwerpen, die vanaf de weliswaar iets hogere toren wel sneller aflopen (wellicht iets voor een lichtstudie in vergelijking met bijv. E). Weglaten van de kantoorruimte zou de omvang een stuk kunnen reduceren.

KK - bewoner Tripkade

02-06-24 om 15:52

Alle ontwerpen zijn heel kleine variaties op eerder negatief ontvangen ontwerpen - zo ook dit ontwerp. De massiviteit van dit ontwerp is destijds al benoemd, evenals het gebrek aan ogen op straat met louter kantoren op de begane grond. Over die kantoren gesproken: waarom moeten die er uberhaupt komen? Er is meer leegstand van kantoren dan ooit:

Thuiswerkers veroorzaken terugkomst van lege kantoren op vastgoedmarkt https://www.nu.nl/economie/6303482/thuiswerkers-veroorzaken-terugkomst-van-lege-kantoren-op-vastgoedmarkt.html

Door de kantoren achterwege te laten kan de hoogte van de toren drastisch lager worden, zonder dat wordt ingeboet aan het aantal woningen dat kan worden gerealiseerd. Die toren - die veel te hoog en massief is voor de plek - consequent een 'hoogteaccent' blijven noemen, is een stuitend bewijs van het gebrek aan inspraak. Het participatieproces is voor de bühne.

Stefan

02-06-24 om 16:57

Het gebouw van 9 verdiepingen is veel te hoog! Maximaal 4 bouwlagen is nog acceptabel.

Janneke

02-06-24 om 20:56

Positief: 1 laag minder, negatief: hoge woonlagen dichtbij de woningen aan de Tripkade. Zo wordt het gebouw heel massaal. Wat is de oplossing voor het parkeren? Werknemers en bewoners kunnen niet van dezelfde parkeerplaatsen gebruik maken ivm overlappende tijden.

Hi

02-06-24 om 21:14

Op dit moment is er redelijk wat sprake van hangjeugd op deze locatie, ik denk persoonlijk dat door kantoren te plaatsen op de begaande grond de verleiding groot blijft om hier te blijven hangen. Wellicht is het een idee om één deel (de helft of één derde) verticaal geheel te reserveren als kantoor? Dan is voor de kantoren ook een eigen ingang te realiseren zodat die gescheiden is van die van de bewonders. 

Persoonlijk vindt ik dit het mooiste ontwerp en iets meer woningen. Het zou wel leuk zijn om wat groen te verwerken in het complex. 

Cookie-instellingen