Submenu

Schets E

22-04-2024
327 keer bekeken 13 reacties

Lees hier meer over Schets E en reageer! Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van deze schets? Reageren kan van 13 mei tot en met 2 juni 2024.

Introductie
In september 2023 hebben we voor de herontwikkeling van C. Krammlaan 2-10 een aantal schetsen aan de buurt getoond, waarna we in januari 2024 één specifieke schets met de buurt hebben besproken. De ontwikkelaar is vervolgens verder gaan schetsen aan mogelijkheden voor de toekomst van deze plek en om te onderzoeken of de kantoorruimte op andere manieren verdeeld kan worden over het gebouw. Deze vraag komt voort uit het participatieproces, waarin mensen twijfelden over de sociale veiligheid in de avond bij het hoogte-accent met vier verdiepingen kantoren.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in drie nieuwe schetsen. Met de peiling op deze projectwebsite leggen we de reeds besproken schets én drie nieuwe schetsen aan u voor. We zijn benieuwd wat u voor- en nadelen van iedere schets vindt. Wij gebruiken uw reactie bij het opstellen van de bouwenvelop. Wij vragen u dus niet een stem uit te brengen op één schets, maar om juist feedback te geven op iedere variant. Mogelijk leidt dit tot een combinatie van goede dingen uit de verschillende schetsen. We streven ernaar om de bouwenvelop nog voor de zomer met u te delen. U kunt reageren van 13 mei tot en met 2 juni.

Belangrijkste aandachtspunten in Schets E:

Onderwerp

Beschrijving van de situatie in deze schets

Aantal bouwlagen en uiterlijk bebouwing

Het hoogteaccent bestaat uit tien bouwlagen en is slanker dan het hoogteaccent in de andere schetsen. Alle appartementen in het hoogteaccent zijn georiënteerd naar de Krammlaan, met hun buitenruimtes aan de straatkant.

Aantal vierkante meters kantoorruimte (BVO)

Circa 1300m2, minder dan in de andere schetsen. Dit voldoet niet aan de eisen van de gemeente.

Verdeling van de kantoren over de gebouwen

Kantoren bevinden zich op de onderste twee verdiepingen van het hoogteaccent en op de onderste verdieping van de bebouwing aan de spoorzijde.

Type woningen

Sociale huurwoningen, middenhuur woningen en betaalbare koopwoningen, beneden-bovenwoningen met daarbovenop vier appartementen.

Woonprogramma

Voldoet niet aan de eisen van de gemeente. Het percentage sociale huurwoningen ligt lager dan gewenst, maar wordt gecompenseerd door extra woningen in het segment middenhuur/goedkope koop. Hiermee is toch nog 85% van de woningen betaalbaar. Er is een optie om enkele woningen in het hoogteaccent te wijzigen in sociale huur.

Sociale veiligheid

De appartementen aan de Krammlaan zorgen voor ogen op straat en de appartementen aan de spoorzijde zorgen voor ogen over de groenstrook tussen het gebouw en het spoor. Door de kantoorruimtes op de laagste verdiepingen zijn er minder ogen op straat, zowel aan de kant van de Krammlaan als aan de spoorzijde. Wel is het aantal verdiepingen kantoorruimtes in het hoogteaccent minder dan bij schets C, waardoor de appartementen in het hoogteaccent beter oog op de straat hebben.

Afbeeldingen

Waarderen

Registreren

Bewoner Tripkade

13-05-24 om 20:59

* Toren te hoog, beperken tot 6 lagen

* Kantoorruimte opgeven ten faveure van sociale huurwoningen

DRB

14-05-24 om 8:51

Er moeten meer woningen op de begane grond i.v.m. sociale veiligheid. Slankere toren oogt beter. Er moet meer plek zijn voor stadwoningen. 

FtK

14-05-24 om 11:50

De toren oogt iets slanker. Bij voorkeur (stads-)woningen op de beganegrond (straatniveau), zeker aan de Krammlaan. En de kantoren concentreren in de toren, maar wellicht de onderste bouwlagen van de toren ook voor bewoning aanwenden.

In alle schetsen blijft het realiseren van voldoende parkeergelegenheid (bij voorkeur op eigen terrein) een zorg- en aandachtspunt!

Direct omwonende

14-05-24 om 13:55

Hoogte van 3 hoog aan de krammlaan is goed, tevens de hoogte van 3 hoog aan het spoor. Hoogte accent veel te hoog, orientatie van balkons richting de krammlaan wel positief. 

Anne

21-05-24 om 12:16

Slankere toren, past meer in omgeving. Voor leefbaarheid ook wonen op begane grond. En waarom uberhaupt kantoor? Overal leegstand, en groot woningtekort. Risico dat het nog steeds beetje unheimisch blijft 's avonds.

Buurtbewoner

21-05-24 om 20:30

Hierbij is er een goede verdeling van kantoren en woningen op de begane grond, waardoor er ook na kantoortijden sociale controle is. De toren is slank en aan de Krammlaan is het voor de rest maar 3 verdiepingen waardoor het minder massief oogt.
Ik ondersteun wel de opmerking van minder kantoren en meer woningen. Er staan veel kantoorpanden leeg en er is juist woningnood. Mocht dit als overweging nog meegenomen kunnen worden, zou dat mooi zijn.
Qua sociale controle neem ik aan dat de Gemeente ervaring/cijfers heeft m.b.t. overlast/criminaliteit bij andere projecten over de plaatsing van kantoren of woningen op de begane grond. Laat deze cijfers de basis zijn voor de verdeling in dit project.

Bewoner Van Lieflandlaan

23-05-24 om 9:23

+ Slankere toren oogt mooier dan de massieve toren bij C, D en F.
- Maar te hoog.
+ Geheel oogt rustger dan varant F.
+ In ieder geval in een deel van dit project ogen op de Christiaan Krammlaan.
+ Meer betaalbare huur- en koopappartementen dan bij C en F > doorstroommogelijkheid vanuit eengezinswoningen in de wijk > mogelijkheid om in je eigen wijk te blijven wonen.

Anoniem

27-05-24 om 13:37

Ondanks de smallere toren is deze nog veel te hoog  sad

Direct omwonende

02-06-24 om 14:42

Het hele gebouw is veel te groot en veel te hoog voor de omgeving. De bebouwing aan de kant van de Tripkade is te hoog. In essentie zou het aan de uiteinden van zo goed als geen zicht op de huidige bebouwing naar meer dan 3 verdiepingen gaan, aan de achterkant al snel oplopend naar meer dan 4 en meer dan 5 (ook hier is een kantoorlaag, die extra hoogte toevoegt). Het zicht op de bomenrij aan het spoor zal hierdoor nog steeds zwaar belemmerd worden, maar met de knik in het lagere stuk aan het einde oogt het iets beter. Met de weliswaar slankere maar nog steeds erg hoge toren van 10 verdiepingen, zal dit ontwerp nog steeds het zicht en zonlicht ernstig blokkeren. Verticaal groen ontbreekt. Weglaten van de kantoorruimte zou de omvang nog een stuk kunnen reduceren. Maar al met al lijkt schets E door de knik aan de spoor-kant, de slankere toren, laagste bebouwing aan de Tripkade-kant en de knip aan de Krammlaan, net iets meer licht en lucht te geven, en is daardoor het minst onvriendelijk voor de omgeving.

KK - bewoner Tripkade

02-06-24 om 16:14

Alle ontwerpen zijn heel kleine variaties op eerder negatief ontvangen ontwerpen - zo ook dit ontwerp. Het gebrek aan ogen op straat met kantoren op de begane grond is in alle bewonersbijeenkomsten een terugkerende zorg geweest, evenals de hoogte van de toren. Opnieuw is daar niets mee gedaan. Terwijl de oplossing zo simpel is: schrap de 4 lagen kantoren. Er is immers meer leegstand van kantoren dan ooit:

Thuiswerkers veroorzaken terugkomst van lege kantoren op vastgoedmarkt https://www.nu.nl/economie/6303482/thuiswerkers-veroorzaken-terugkomst-van-lege-kantoren-op-vastgoedmarkt.html  

In een eerdere bewonersbijeenkomst is al gepleit voor stadswoningen aan de kant van de Krammlaan i.p.v. appartementen. 

Positieve punten in dit ontwerp:

- de knik aan de spoorkant, dat deel oogt daardoor minder massief

- de lagere bebouwing aan de Tripkade

- de slankere toren - nu nog vier verdiepingen lager

Stefan

02-06-24 om 16:56

Het gebouw van 10 verdiepingen is veel te hoog! Maximaal 4 bouwlagen is nog acceptabel.

Janneke

02-06-24 om 20:51

Smallere toren is beter, maar nog steeds te hoog. Meer appartement tov kantoorruimte zou beter zijn. Bij alle schetsen wordt niet ingegaan op parkeeroplossingen, dat is echt een aandachtspunt. Bewoners en werknemers van bedrijven kunnen in veel gevallen geen parkeerplaats delen ivm overlappende tijden.

Hi

02-06-24 om 21:10

Op dit moment is er redelijk wat sprake van hangjeugd op deze locatie, ik denk persoonlijk dat door kantoren te plaatsen op de begaande grond de verleiding groot blijft om hier te blijven hangen. Wellicht is het een idee om één deel (de helft of één derde) verticaal geheel te reserveren als kantoor? Dan is voor de kantoren ook een eigen ingang te realiseren zodat die gescheiden is van die van de bewonders. 

Betreft de slanke toren, ik zou in deze woningmarkt wel kijken naar het maximaliseren van het aantal woningen, als je dan toch een toren gaat bouwen.

Cookie-instellingen