Submenu

Schets C (buurtbijeenkomst januari 2024)

22-04-2024
354 keer bekeken 18 reacties

Lees hier meer over Schets C en reageer! Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van deze schets? Reageren kan van 13 mei tot en met 2 juni 2024.

Introductie
In september 2023 hebben we voor de herontwikkeling van C. Krammlaan 2-10 een aantal schetsen aan de buurt getoond, waarna we in januari 2024 één specifieke schets met de buurt hebben besproken. De ontwikkelaar is vervolgens verder gaan schetsen aan mogelijkheden voor de toekomst van deze plek en om te onderzoeken of de kantoorruimte op andere manieren verdeeld kan worden over het gebouw. Deze vraag komt voort uit het participatieproces, waarin mensen twijfelden over de sociale veiligheid in de avond bij het hoogte-accent met vier verdiepingen kantoren.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in drie nieuwe schetsen. Met de peiling op deze projectwebsite leggen we de reeds besproken schets én drie nieuwe schetsen aan u voor. We zijn benieuwd wat u voor- en nadelen van iedere schets vindt. Wij gebruiken uw reactie bij het opstellen van de bouwenvelop. Wij vragen u dus niet een stem uit te brengen op één schets, maar om juist feedback te geven op iedere variant. Mogelijk leidt dit tot een combinatie van goede dingen uit de verschillende schetsen. We streven ernaar om de bouwenvelop nog voor de zomer met u te delen. U kunt reageren van 13 mei tot en met 2 juni.

Belangrijkste aandachtspunten in Schets C (ook getoond tijdens de bewonersbijeenkomst in januari 2024):

 

Onderwerp

Beschrijving van de situatie in deze schets

Aantal bouwlagen en uiterlijk bebouwing

Het hoogteaccent bestaat uit tien bouwlagen. Aan de spoorzijde hebben we één getrapte vorm opgenomen waardoor de bebouwing aan de Mr Tripkade iets lager is.

Aantal vierkante meters kantoorruimte (BVO)

Circa 1465m2

Verdeling van de kantoren over de gebouwen

Kantoren bevinden zich in vier verdiepingen van het hoogteaccent  

Type woningen

Sociale huurwoningen, woningen uit het segment middenhuur en betaalbare koop, stadswoningen (gezinswoningen met meerdere verdiepingen)

Woonprogramma

Voldoet aan de eisen van de gemeente. Meer dan 40% van de woningen is sociale huur en nog eens 30% is middenhuur/goedkoop. Hiermee is 75% van de woningen betaalbaar.

Sociale veiligheid

De stadswoningen aan de Krammlaan zorgen voor ogen op straat en de appartementen aan de spoorzijde zorgen voor ogen over de groenstrook tussen het gebouw en het spoor.

Afbeeldingen

Waarderen

Registreren

MJ

13-05-24 om 13:03

Dit ontwerpt oogt het vriendelijkst voor de omgeving met de woningen aan de Christiaan Krammlaan. Mooi om kantoren te clusteren in de hoogbouw.

DRB

14-05-24 om 8:47

Ik vind de indeling en de clustering van de verschillende typen erg goed. Woningen aan de Krammlaan straatzijde is bij deze schets het best. Ook qua sociale veiligheid is deze versie het best. 

John

14-05-24 om 12:13

Ik vind dat deze schets het beste past in de omgeving.

FtK

14-05-24 om 12:46

De toren oogt behoorlijk massief. Bij voorkeur (stads-)woningen op de beganegrond (straatniveau), zeker aan de Krammlaan, maar wellicht ook in de toren.

Direct omwonende

14-05-24 om 13:46

Locatie van hoogteaccent is goed alleen veel te hoog. Kantoren vooral verticaal positioneren in de 2 rechter blauwe kolommen zodat er geen balkonnen zijn die uitkijken op de woningen van de tripkade. Aan de spoorzijde zou ik graag maximaal 3 hoog zien, net als de huidige hoogte. Of zoals op de schets eerste 4 kolommen van 3 hoog (ipv 4) en dan naar 5 hoog ivm privacy tripkade. Stadswoningen zijn positief aangezien er dan "ogen" op de begane grond zijn. Mis hier ook het verticale groen op de wanden. Ik zie in deze schets maar 1 toegang/uitgang, 2 lijkt me de voorkeur te hebben qua verkeersflexibiliteit. 

Marcel

14-05-24 om 13:54

Ik hoop dat met de stadswoningen aan de Krammlaan het schimmige hoekje bij de laadpalen ophoudt te bestaan. Dit ontwerp oogt het vriendelijkst en past het best in de omgeving.

Joost

14-05-24 om 15:18

Ik vind dit ontwerp het prettigste ogen. Wel denk ik dat het gebouw iets hoger kan. Bij de van Lieflandlaan staan toch ook hoge torens? De woningnood is erg groot en veel mensen kunnen geen woning vinden. Dat mag best wel zwaar meewegen

Andre V

17-05-24 om 16:09

Mooie oplossingen 

Anoniem

27-05-24 om 13:33

Past niet in de omgeving en veel te hoogno

EL

02-06-24 om 8:42

Deze oogt het vriendelijkst. Wonigen op de begane grond zal het gebouw minder verlaten doen aanvoelen in de avonduren, dat vind ik positief. Groen opnemen in het ontwerp van de hoogbouw zal het gebouw ook minder imposant maken, zoals bij Wonderwoods.

Direct omwonende

02-06-24 om 14:33

Het hele gebouw is veel te groot en veel te hoog voor de omgeving. De bebouwing aan de kant van de Tripkade is veel te hoog. In essentie zou het met dit ontwerp aan de uiteinden van zo goed als geen zicht op de huidige bebouwing naar een duizelingwekkende 4 verdiepingen gaan. Dit is ongeveer zo hoog, zo niet hoger dan de bomenrij langs het spoor, die daardoor ook grotendeels aan het zicht zal worden onttrokken. Samen met de gigantische toren van 10 verdiepingen zal dit een heel fors deel van het zicht en zonlicht blokkeren. Verticaal groen ontbreekt/is niet zichtbaar. Ook jammer dat het perspectief anders is dan de andere schetsen, wat een vertekend beeld geeft voor de hoogte van de spoor-kant van het gebouw (m.n. vanaf de grond) en geen goede vergelijking mogelijk maakt. Weglaten van de kantoorruimte zou de omvang een stuk kunnen reduceren. Schets C is een van de slechtste ontwerpen.

Omwonende

02-06-24 om 15:34

Van alle ontwerpen is dit de minst invasieve, maar nog steeds is het wel een erg hoge flat voor die locatie. Zorg voor veel verticaal groen, en zorg a.u.b. voor voldoende parkeerplekken zodat de druk op de plekken in de buurt niet hoger wordt.

Paolo

02-06-24 om 16:22

Schets oogt voor de bewoners van de Tripkade het meest vriendelijk, getrapt en optisch waarschijnlijk het minst in het oog springend. 
Al die die andere schetsen zijn vreselijk. Dat grote blok van 10 hoog neemt voor de meeste bewoners alle zon weg. Weg vrijheid. Ik vrees een enorme waardedaling van de bestaande huizen, Parkeeroverlast en het gehele ontwerp past gewoon niet in een laagbouw jaren 30 woonwijk. Dit ontwerp hoort thuis in Overvecht. 
deze zogenaamde inspraak is gewoon misleidend. Er lijkt niets te kiezen. Er is geen enkele moeite gedaan om de kritiek van de bewoners echt serieus te nemen. Dat wordt een juridisch gevecht wat mij betreft.

KK - bewoner Tripkade

02-06-24 om 16:25

Alle andere ontwerpen zijn heel kleine variaties op eerder negatief ontvangen ontwerpen; deze schets was het resultaat daarvan. De reactie van het gros van de aanwezigen op de bewonersbijeenkomst hierop was helder: het gebrek aan ogen op straat met kantoren op de begane grond van de toren is een bron van zorg, en de hoogte en het massieve karakter van de toren passen niet in de omgeving.

Terwijl de oplossing zo simpel is: schrap de 4 lagen kantoren. Er is immers meer leegstand van kantoren dan ooit:

Thuiswerkers veroorzaken terugkomst van lege kantoren op vastgoedmarkt https://www.nu.nl/economie/6303482/thuiswerkers-veroorzaken-terugkomst-van-lege-kantoren-op-vastgoedmarkt.html  

Door de kantoren achterwege te laten kan de hoogte van de toren drastisch lager worden, zonder dat wordt ingeboet aan het aantal woningen dat kan worden gerealiseerd. 

Daarnaast zie ik nergens verticaal groen terug, noch een oplossing voor de onvermijdelijke parkeerdruk die gaat ontstaan, omdat er te weinig parkeergelegenheid wordt gerealiseerd. Ook deze twee punten zijn op elke bewonersbijeenkomst ter sprake gekomen.

In ontwerp E zit een aantal positieve punten: de knik aan de spoorkant, de lagere bebouwing aan de Tripkade en de slankere toren. Die in combinatie met de hierboven genoemde punten zouden tot een acceptabel ontwerp moeten kunnen leiden. 

 

Stefan

02-06-24 om 16:53

Het gebouw van 10 verdiepingen is veel te hoog! Maximaal 4 bouwlagen is nog acceptabel.

Janneke

02-06-24 om 20:44

Het hoogte accent blijft erg hoog, maar stadswoningen voor de sociale veiligheid zijn fijn. Verticaal groen ontbreekt, dit zou een hele goede toevoeging zijn. 

Hi

02-06-24 om 21:04

Op dit moment is er redelijk wat sprake van hangjeugd op deze locatie, ik denk persoonlijk dat door kantoren te plaatsen op de begaande grond de verleiding groot blijft om hier te blijven hangen. Wellicht is het een idee om één deel (de helft of één derde) verticaal geheel te reserveren als kantoor? Dan is voor de kantoren ook een eigen ingang te realiseren zodat die gescheiden is van die van de bewonders. 

Omwonende van Lieflandlaan

03-06-24 om 10:10

Beste, het belangrijkste aandachtspunt bij de schetsen en de nieuwbouwplannen is de sociale veiligheid. Die zal verbeteren ten opzichte van de huidige situatie maar het meeste impact zal behaald worden met woningen op de begane grond. Bij vookeur stadswoningen (zo veel als mogelijk) aangezien deze ook het beste balans in de wijk brengen. Er zijn relatief weinig gezinswoningen en gezinnen in de wijk. Met ogen op straat en huiseigenaren aan de straat zal  pde sociale veiligheid verbeteren. Ook komt dit de demografische balans te goede. Dit plan heeft de voorkeur.

De behoefe aan  zoveel kantoorruimte op deze locatie kan ik persoonlijk niet plaatsen. Is hier al animo voor? Zijn er al verhuur contracten? Het laatste wat we nodig hebben is meer leegstand op zo'n goeie locatie. Wellicht kan de gemeente de eisen aan het woonprogramma nog eens bekijken en evalueren, alvorens akkoord te gaan met een plan. 

 

Cookie-instellingen