Submenu

Fase 2: Definitiefase [afgerond]

In deze fase worden twee documenten gemaakt: de programmatische uitgangspunten en de bouwenvelop. Hierin staan de eisen van de gemeente aan het initiatief. Wij gebruiken deze eisen voor de uitwerking van het ontwerp. In deze fase gaan we met u in gesprek over deze eisen.

Tijdens deze fase hebben we de omgeving op verschillende manieren betrokken:

 1. Er vonden keukentafelgesprekken plaats
 2. We hebben een brede participatiebijeenkomst georganiseerd op 27 september 2023
 3. We hebben een brede participatiebijeenkomst (inloopavond) georganiseerd op 24 januari 2024

Samen denken we na over de programmatische uitgangspunten. Dit zijn eisen waaraan het ontwerp straks moet voldoen.

Zodra deze uitgangspunten bekend zijn, werken we verder aan het ontwerp en de bouwenvelop. We betrekken u opnieuw in de totstandkoming hiervan. Dit zullen we zowel offline/fysiek doen, als via deze website. Als we zover zijn willen we u graag een aantal keuzes voorleggen waar u via deze website op kunt reageren. Via de digitale nieuwsbrief houden we u hiervan de op de hoogte. Dit is tevens het kanaal waarmee we de terugkoppeling van bijeenkomsten verzorgen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via onderstaande knop. 

 Inschrijven 

Naar verwachting is de bouwenvelop in zomer 2024 klaar. De bouwenvelop wordt dan, samen met het ontwerp en een verslag van het participatieproces, ter besluitvorming voorgelegd. Als onderdeel van de formele inspraakprocedure organiseren wij tegen die tijd een informatiebijeenkomst.

Op deze pagina vindt u de volgende bijlagen: 

 • Het wijkbericht dat verstuurd is in november 2022 om de inloopbijeenkomst van 12 december 2022 aan te kondigen.
 • Het verslag van de inloopbijeenkomst die plaatsvond op 12 december 2022.
 • Het wijkbericht dat verstuurd is in september 2023 om de brede buurtbijeenkomst van 27 september aan te kondigen.
 • De presentatie die we hebben gegeven tijdens de brede buurtbijeenkomst die plaatsvond in september 2023.
 • Het verslag van de keukentafelgesprekken die in september 2023 plaatsvonden.
 • Het verslag van de brede buurtbijeenkomst die in september 2023 plaatsvond.
 • Bijlage bij het verslag van de brede buurtbijeenkomst: een reactie van Gemeente Utrecht op enkele vragen die tijdens de brede buurtbijeenkomst op 27 september 2023 zijn gesteld.
 • Het verslag van de keukentafelgesprekken die in januari 2024 plaatsvonden.
 • Het verslag van de brede buurtbijeenkomst (inloopavond) die in januari 2024 plaatsvond.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen