Hoofdmenu
Submenu

Het proces

De gemeente Den Haag en ontwikkelaar Myb/TenBrinke zijn al enige tijd in gesprek over hoe dit initiatief eruit moet komen te zien. Hiervoor wordt een planuitwerkingskader (PUK) opgesteld. Hierin komen de belangrijkste randvoorwaarden op de terreinen van stedenbouw, planologie, mobiliteit, wonen en duurzaamheid. Op deze website vindt u meer informatie over dit proces, de laatste ontwikkelingen en hoe u mee kunt denken.

Planuitwerkingskader Badhuisweg 4 (PUK)

Voor de realisatie van het gebouw is een procedure nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. Het voorgestelde woongebouw past qua hoogte en bouwvlak namelijk niet in het vigerende bestemmingsplan Scheveningen Badplaats. Wanneer een initiatiefnemer een plan wil ontwikkelen dat niet past in het vigerende bestemmingsplan, dan stelt de gemeente samen met de initiatiefnemer hiervoor een planuitwerkingskader (PUK) op. Hierin komen de randvoorwaarden te staan waaronder de ontwikkeling kan plaatsvinden. Het PUK is dus geen plan op zich, maar vormt het raamwerk waaraan het toekomstige bouwplan zal worden getoetst.

Hieronder vindt u een tijdlijn waarin wordt geschetst hoe dit proces eruitziet:

Participatie

We betrekken de omgeving bij de uitwerking van het initiatief. U kunt op verschillende manieren uw mening laten horen. 

Op 31 mei 2023 startten het participatieproces met een informatiebijeenkomst in het Kurhaus te Scheveingen. Tijdens deze avond presenteerden de gemeente Den Haag en ontwikkelaar Myb/TenBrinke de ambities voor de ontwikkeling en het bijbehorende proces. 

In juni, juli en oktober 2023 organiseerden we drie thematafels waar we dieper in gesprek gingen met omwonenden over de thema's ''verkeer en parkeren'', ''omvang en uitstraling'' en ''duurzaamheid''. De verslagen van deze thematafels vindt u onder de knop downloads.

Tenslotte kunt u uw mening laten horen middels een digitale vragenlijst. In deze vragenlijst worden verschillende thema’s behandeld zodat wij een beter beeld krijgen van uw ideeën. U vindt de vragenlijst hier.

Cookie-instellingen