Submenu

Programmatische Uitgangspunten vastgesteld door het College van B&W

Op 16 april 2024 heeft het College van B&W de Programmatische Uitgangspunten (PUP) voor de ontwikkeling van C. Krammlaan 2-10 vastgesteld. Dat betekent dat de initiatiefnemer nu verder kan met het ontwerpproces en dat hij de bouwenvelop verder kan gaan uitwerken.

Wat zijn Programmatische Uitgangspunten? 
Programmatische Uitgangspunten zijn uitgangspunten/randvoorwaarden die de gemeente meegeeft aan de ontwikkelaar. U kunt denken aan uitgangspunten wat betreft bouwhoogtes, mobiliteit, ecologie, en meer. 

Hoe zijn de Programmatische Uitgangspunten tot stand gekomen?
De concept-uitgangspunten hebben we tijdens de bijeenkomst die plaatsvond op 24 januari 2024 aan u voorgelegd. U kunt het verslag van deze bijeenkomst hier lezen. Na deze bijeenkomst zijn de Programmatische Uitgangspunten definitief gemaakt en heeft het College van B&W ze vastgesteld. U kunt de definitieve programmatische uitgangspunten hier lezen. In het document is een aantal wijzigingen aangebracht na de bijeenkomst op 24 januari 2024. In de tekst wordt nu verwezen naar de meest recente landelijke wet- en regelgeving. Daarnaast is toegevoegd dat het pand maximaal vier bouwlagen heeft aan de oostzijde van het plangebied, in plaats van precies vier lagen.

Vervolgstappen 
Met de Programmatische Uitgangspunten kan de initiatiefnemer verder met het ontwerpproces. Dat betekent dat hij nu de bouwenvelop gaat uitwerken. U heeft in de afgelopen twee bijeenkomsten schetsen gezien waarop de mogelijkheden voor de toekomst van deze locatie onderzocht worden. Na de laatste bijeenkomst, januari 2024, zijn de ontwikkelaar en de architect verder gaan schetsen aan de mogelijkheden. Hieruit zijn nieuwe scenario's voortgekomen, naast het scenario dat we in januari 2024 aan u toonden. We zijn benieuwd wat u de voor- en nadelen van deze scenario's vindt. Binnen enkele weken publiceren wij de scenario's op onze projectpagina met de mogelijkheid om digitaal een reactie achter te laten. U ontvangt van ons bericht per mail zodra u de scenario's kunt bekijken en hoe u hierop kunt reageren. 

Cookie-instellingen