Submenu

Over het project

Het bedrijfsverzamelgebouw op de Christiaan Krammlaan 2-10 wordt in de komende jaren getransformeerd tot een plek waar het in de toekomst fijn wonen en werken is. Het pand wordt op een circulaire manier gesloopt en vervangen door een gebouw tussen de 3 en 10 verdiepingen, met het hoogteaccent in het westen. In het nieuwe gebouw komt ruimte voor zowel ongeveer 60 huurwoningen, als voor werkplekken. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het behouden én versterken van het groen in de buurt en klimaatadaptatie. Het parkeren wordt op de begane grond onder een dek gesitueerd. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een groene binnentuin bij het gebouw. 

Aanleiding

Er is een grote vraag naar (nieuwbouw)woningen in Utrecht. Gemeente Utrecht streeft daarnaast naar wijken met verschillende soorten woningen en het verbeteren van de balans in de stad. De locatie Christiaan Krammlaan 2-10 biedt kansen. Ten eerste kunnen er op deze locatie extra woningen gebouwd worden. Ten tweede kunnen er in de nieuwe situatie verschillende type woningen komen. Omdat het huidige bedrijfsverzamelgebouw op deze locatie niet meer voldoet aan de duurzaamheidseisen die momenteel gelden, en hergebruik constructief gezien onmogelijk is, is het (op circulaire wijze) slopen van het gebouw de beste optie. Het gebouw wordt vervangen door een nieuw gebouw.

Wat komt er op deze plek?

Op deze plek komt een gebouw met daarin woningen en kantoren. We onderzoeken ook of een buurtfunctie, zoals een koffiezaak, past op de plek. Zoals het er nu uitziet komen er ongeveer 60 woningen. Hiervan is ongeveer 40% sociale huur, 35% middenhuur en 25% vrije-sectorhuur. Het huidige bedrijfsverzamelgebouw bevat kantoren en in het nieuwe ontwerp komt ook kantoorruimte.

Het is nog niet bekend hoe het gebouw eruit komt te zien. De gemeente heeft in het Intentiedocument al wel onderzoeksvragen over het ontwerp opgenomen. Wel heeft de ontwikkelaar/eigenaar al ideeën. Hij denkt momenteel aan een gebouw dat aan één zijde bestaat uit 3 verdiepingen (bouwlagen), en oploopt tot ongeveer 10 verdiepingen. Het hoogste punt zal langs het spoor in het westen liggen. In de fase van de zogenaamde programmatische uitgangspunten en de bouwenvelop legt de gemeente de eisen voor het nieuwe gebouw vast. In het participatieproces verzamelen we de ideeën en wensen van bewoners zodat we die een plek kunnen geven in de eisen voor het project en later voor het ontwerp van het pand.

Het slopen en bouwen van een nieuw gebouw biedt ook kansen om meer groen te maken in de buurt. De groenstrook die nu ligt tussen de gebouwen en de spoorlijn, het trapveldje aan de noordkant van Christiaan Krammlaan 2-10 en de Christiaan Krammlaan 2-10 worden met elkaar verbonden door middel van groen. Hiermee draagt het plan bij aan een gezonde leefomgeving voor mens én dier. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met klimaatadaptatie in de plannen. Er komt bijvoorbeeld ruimte voor regenwateropvang.

Christiaan Krammlaan 2-10 ligt vlakbij station Utrecht Overvecht. Daarom liggen er kansen om autogebruik te beperken door het gebruik van openbaar vervoer, en waar mogelijk ook deelmobiliteit, te stimuleren. Uiteraard komen er in het nieuwe plan parkeerplaatsen. Het plan is om de auto's uit het zicht te laten parkeren. We onderzoeken of we de Christiaan Krammlaan opnieuw kunnen inrichten

Samen met u willen we werken aan deze plannen!

We willen er graag samen met buurtbewoners en toekomstige bewoners voor zorgen dat Christiaan Krammlaan een fijne plek wordt om te wonen én te werken. In december 2022 hebben we de buurt voor het eerst geïnformeerd over de plannen. In de komende fases zullen we de omgeving nog vaker uitnodigen om met ons mee te denken. We zijn bijvoorbeeld benieuwd hoe we de Christiaan Krammlaan opnieuw kunnen inrichten en hoe we de Christiaan Krammlaan 2-10 groener kunnen maken en goed kunnen verbinden aan andere groene plekken in de buurt. Ook zijn we benieuwd welk type buurtfunctie, zoals een koffiezaak, geschikt zou zijn om op te nemen in onze plannen. Op de pagina Participatiemomenten leest u meer over hoe en wanneer u betrokken kunt zijn.

Meer weten?

In deze eerste fase is een Intentiedocument IDOC) vastgesteld door het college van B en W. Dit document is openbaar en kunt u via de knop hieronder vinden.

Naar het I-Doc

 

 

 

Cookie-instellingen