Submenu

Terugblik buurtbijeenkomst 24 januari 2024

Op 24 januari 2024 gaven we opvolging aan de bijeenkomst die in september 2023 plaatsvond. Tijdens de bijeenkomst informeerden we buurtbewoners en enkele huurders van het gebouw over de toekomstschetsen en de concept Programmatische Uitgangspunten.

 

Doel van de bijeenkomst

1. Informeren

Tonen welke stappen er sinds september 2023 zijn gezet, hoe de input vanuit de omgeving op de destijds getoonde schetsen wel/geen plek heeft gekregen en uitleggen van gemaakte keuzes tot nu toe. Dit deden we aan de hand van een nieuwe schets (‘Schets C’) en een concept Programmatische Uitgangspunten. Tot slot informeerden we de buurt over het proces dat we doorlopen. Waar staan we nu en wat volgt er nog?

2. In gesprek en reflecteren

Met de aanwezigen reflecteren op de nieuwe schets. In de presentatie stonden we specifiek stil bij de thema’s: het gebouw, mobiliteit en parkeren, flora & fauna en programmering. Bij de panelen stonden we ook stil bij de concept Programmatische Uitgangspunten. Met deze reflecties werken we verder aan de Bouwenvelop en de Programmatische Uitgangspunten.

Wat hebben we gehoord en opgehaald?

Het proces tot nu toe heeft geleid tot een volgende schets. Deze schets hebben we gepresenteerd tijdens de bijeenkomst op 24 januari 2024. We hebben de aanwezigen gevraagd op deze schets te reflecteren. Welke elementen vallen in de smaak? Welke verbeterpunten ziet men? De input die we hebben opgehaald is te lezen in het verslag dat hier te vinden is.

 

Cookie-instellingen