Submenu

Digitale peiling schetsen

In september 2023 en januari van dit jaar lieten we u verschillende schetsen van het nieuwe gebouw zien, waarop u heeft kunnen reageren. De ontwikkelaar is daarna verder gaan schetsen aan de mogelijkheden. We willen graag vanaf 13 mei t/m 2 juni 2024 uw mening over deze schetsen digitaal peilen.

Wat ging eraan vooraf? 
In september 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het intentiedocument (IDOC) vastgesteld. Daarna heeft de gemeente Programmatische Uitgangspunten (PUp) uitgewerkt. In de PUp staan de randvoorwaarden, wensen en eisen van de gemeente voor het plan van de ontwikkelaar. Tijdens de bijeenkomst die plaatsvond op 24 januari 2024 kon u reageren op de conceptuitgangspunten. Het college heeft de PUp op 16 april 2024 vastgesteld. U vindt het IDOC en de PUP op: www.utrecht.nl/krammlaan2-10

Nieuwe schetsen 
De eerste schetsen zijn tijdens de buurtbijeenkomsten van 27 september 2023 en 24 januari 2024 gepresenteerd. Op basis van de inbreng tijdens deze bijeenkomsten heeft de ontwikkelaar verschillende schetsen verder uitgewerkt. Wij zijn benieuwd wat u de voor- en nadelen van deze schetsen vindt. 

Denkt u mee? 
De ontwikkelaar peilt graag bij u wat u van de nieuwe schetsen goed en minder goed vindt. Op basis van de reacties op de schetsen en de eisen vanuit de gemeente maakt de ontwikkelaar een schetsontwerp voor de volgende fase (het maken van de bouwenvelop). Uw mening is dus belangrijk. Daarom hopen we dat u reageert. 

U vindt de vier schetsen op deze pagina. Als u op een van de schetsen klikt, komt u uit bij de pagina met meer informatie en beeldmateriaal. U kunt op twee manieren reageren: 

1. U kunt op de pagina van de vier schetsen een waardering geven (1 tot en met 5 sterren). 

2. U kunt een reactie achterlaten op één of meerdere schetsen. U kunt uw reactie typen in het opmerkingenveld. 

Reageren is mogelijk van 13 mei t/m 2 juni 2024. 

Vervolgstappen
De ontwikkelaar gebruikt de digitale reacties op de schetsen om de bouwenvelop op te stellen. In de bouwenvelop worden de eisen, wensen en randvoorwaarden voor het nieuwe gebouw verder uitgewerkt. Daarnaast worden de digitale reacties gebruikt om het schetsontwerp voor het nieuwe gebouw definitief te maken. We verwachten rond de zomer van dit jaar een nieuwe buurtbijeenkomst te organiseren over de concept bouwenvelop en het definitieve schetsontwerp. 

Daarna kunt u reageren op de concept bouwenvelop als deze ter inzage wordt gelegd door het college. De beantwoording van de reacties wordt gebundeld in de reactienota. Dan wordt ook beoordeeld of de concept bouwenvelop aangepast moet worden. Het college stelt de (eventueel aangepaste) bouwenvelop en de reactienota vast. Als alles volgens planning verloopt, wordt in 2025 het huidige gebouw gesloopt. De nieuwe woningen en kantoren zijn dan naar verwachting in 2026 klaar. 

Cookie-instellingen