Submenu

Hoe maken we biodiversiteit leidend in ruimtelijke opgaven?

15-11-2023

Na de inspiratiesessie rondom het thema ‘verdichting’ in juni, organiseerde netwerkorganisatie Kralingse Oostflank in Beweging* op 2 november 2023 een tweede sessie rondom het thema ‘biodiversiteit’.

Ecoloog Ronald Buitenhuis hield een inspiratielezing over de Nieuwe waarde: hoe staat het met de biodiversiteit, klimaatadaptatie en welzijn in de wijken Kralingen, Struisenburg en De Esch? Daarna lieten Koen de Boo (Echo Uban Design) en Jaap Smit (Arobretum Trompenburg) zien hoe zij deze thema's meenemen in hun plannen. Vervolgens gingen deelnemers via ontwerptafels zelf aan de slag om te onderzoeken hoe deze thema's
leidend kunnen ziin in onze wijken. 

*KOB is een netwerkorganisatie bestaande uit de gemeente Rotterdam, Consortium De Esch, Bakkers-
Hommen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Consortium Excelsior en Kralingen aan de Maas

Cookie-instellingen